Wspólny podręcznik historii może zbliżyć Polaków i Niemców

"Gazeta": Jakie są szanse na powstanie polsko-niemieckiego podręcznika historii?

Gesine Schwan: Możemy się oprzeć na świetnych pracach już istniejących, np. polsko-niemieckiej wspólnej komisji podręcznikowej. W ramach tego projektu mogłaby powstać ciekawa współpraca, może dojść do zbliżenia różnych - nie tylko pod kątem narodowym, ale też ideologicznym, wyznaniowym itd. - interpretacji historii, do wymiany i zbliżenia w dziedzinie dydaktyki i systemu edukacji w ogóle.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,4926248.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.02.2008