Bartoszewski: polskie wystawy historyczne w Niemczech

Przygotowujemy trzy wystawy ukazujące polski punkt widzenia na los robotników przymusowych, doświadczenia inteligencji polskiej, skutki wojny. Są to wystawy organizowane przez Polaków albo według polskiego scenariusza, przy pomocy Niemców. Będą miały wsparcie polskiego rządu - zapowiedział Władysław Bartoszewski, b. minister spraw zagranicznych, a obecnie doradca premiera ds. międzynarodowych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,4930154.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.02.2008