Powódź w Lubuskiem: Zaczyna się liczenie strat

Lubuski Urząd Wojewódzki już wypłacił około 400 tys. zł zapomogo tym, którzy ucierpieli najbardziej w czasie trwającej powodzi.
- To są wszystko zapomogi do wysokości 6 tys. zł, czyli na niezbędne wydatki typu leki czy odzież - mówi Małgorzata Krasowska-Marczyk, dyrektor wydziału spraw społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100...
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.06.2010