Edelman: Zdelegalizować NOP i Młodzież Wszechpolską

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze

Jak Panom wiadomo, w ostatnim czasie nasiliły się w Polsce wystąpienia antysemickie i ksenofobiczne. I nie jest to zjawisko marginalne. Zresztą, kiedy w 1922 r. niejaki Adolf Hitler próbował przeprowadzić w Niemczech pucz, zbagatelizowano to jako incydent.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,4936687.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.02.2008