Między Sierpniem a Wrześniem

Gdańsk jest miastem szczególnym w naszej najnowszej historii. To tu, przed siedemdziesięciu jeden laty zaczęła się II wojna światowa i tutaj, dzięki wolnościowym zrywom lat 1970 i 1980-88, Polacy pokazali, że potrafią „wybić się na niepodległość” i ostatecznie przezwyciężyć konsekwencje geopolitycznych podziałów, narzuconych nam w 1939 i 1945 roku.
Heroiczny Wrzesień 1939 roku rozpoczynał symbolicznie okres zniewolenia, tak jak Sierpień 1980 roku stał się symbolem jego przełamania. Trzydzieści lat temu tutaj, w Gdańsku i na Pomorzu, zrodził się fenomen Solidarności, pokojowego ruchu wolnościowego, który pod przewodnictwem Lecha Wałęsy stał się wielkim zaczynem narodowego i społecznego odrodzenia, promieniującym na cały ówczesny blok komunistyczny, któremu przeciwstawiał zbiorową solidarność w dążeniu do prawdy i wolności. Emanacją tego dążenia stały się wkrótce trzy gdańskie krzyże – wyraz pamięci i szacunku dla ofiar Grudnia 1970 roku. Te krzyże w ciągu minionych trzydziestu lat łączyły nas wokół idei, dla których powstała Solidarność. Były i są nadal wymownym świadectwem sierpniowego zwycięstwa, które stało się, obok Okrągłego Stołu, jednym z fundamentów dzisiejszego, demokratycznego państwa polskiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/35,0,51312,miedzy_sierpniem_awrzesni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.08.2010