Nagroda Pojednania Polsko-Ukraińskiego dla Marcina Wojciechowskiego

Jacek Kuroń, Mykoła Riabczuk, Jerzy Kłoczowski, a teraz Marcin Wojciechowski. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" znalazł się w chlubnym gronie laureatów Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sobotę na granicy polsko-ukraińskiej w miejscowościach Kryłów i Krecziw przy okazji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Marcin nie mógł przyjechać do Kryłowa. Jest teraz w Moskwie i kwestie wizowe uniemożliwiły mu przyjazd.
Kapituła nagrody podkreśliła, że podobnie jak inni laureaci Marcin stara się obiektywnie patrzeć na trudne fakty historyczne, rzetelnie wyważać stanowisko i racje zarówno strony polskiej, jak i ukraińskiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,8280416,Nagroda_Pojednania_Polsko...
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.08.2010