Medale Wdzięczności dla przyjaciół "TP" z Niemiec

Jedni – ci z ówczesnych Niemiec Zachodnich – przemycali drukarki dla „solidarnościowego” podziemia, organizowali transporty z pomocą dla pogrążonej w kryzysie Polski, publikowali w zachodniej prasie i TV reportaże o Solidarności.
Inni – ci z komunistycznych Niemiec Wschodnich – drukowali w swych drugoobiegowych publikacjach materiały o polskiej rewolucji, szukali kontaktów z Polakami, protestowali przeciw stanowi wojennemu i, bywało, płacili za to więzieniem. W latach 80. w NRD i RFN takie postawy nie były wcale częste.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/31,0,52312,medale_wdziecznosci_dla_p...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.09.2010