Kobiety będą mieć lepiej

Kobiety i mężczyźni będą traktowani tak samo we wszystkich dziedzinach życia. Jedni i drudzy będą mogli być zatrudniani w typowo męskich i typowo kobiecych zawodach. Projekt ustawy o równym statusie, który właśnie przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zakłada też zakaz dyskryminacji w dostępie do towarów i usług ze względu na płeć.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/9,26057.htm
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.03.2008