Radziszewska nie wyleci z rządu

Ten mimowolny coming out, wymuszony przez panią minister, był bardzo niefortunny. Ale na razie nie przewiduję dymisji - mówił premier o pełnomocniczkę ds. równego traktowania. Organizacje pozarządowe piszą list do Komisji Europejskiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8428731,Radziszewska_nie_wyleci_z...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.09.2010