Herzlich Willkommen bei Transodra Online!

Transodra-Online ist ein bilinguales Internetportal für die deutsch-polnische Grenzregion.

Hier finden sie die aktuellen Schwerpunktthemen und hier Beiträge nur aus der Grenzregion.

Wenn Sie selbst kostenfrei und einfach Beiträge auf Transodra Online veröffentlichen wollen, klicken Sie hier um sich zu registrieren. Wenn Sie alle neuen Beiträge per RSS-Feed abonnieren wollen, klicken Sie hier.

Die vollständige Liste der aktuellen Beiträge finden sie hier. Nur deutschsprachige Beiträge anzeigen. Nur polnischsprachige Beiträge anzeigen.

Przez granice - dodatek SGP Euroregionu Pomerania i „Kuriera Szczecińskiego"

Die Tageszeitung "Kurier Szczecinski" gibt seit April 2012 eine monatliche Beilage ("Über Grenzen") zu Fragen der Grenzregion heraus. Diese Beilage wird von der Euroregion Pomerania gefördert, verantwortlicher Redakteur ist Bogdan Twardochleb. Sie erscheint jeweils am letzten Donnerstag des entsprechenden Monats in polnischer Sprache.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Niezwykła historia Elwiry i Fortunata

Poznali się zimą 1946 r. Ona, dwudziestoletnia córka fabrykanta, jednego z ostatnich Niemców, którzy w 1947 r. byli jeszcze w Mieszkowicach. On, o pięć lat starszy Polak z Wileńszczyzny, jeden z pierwszych powojennych mieszkańców miasteczka. Zakochali się, postanowili wziąć ślub. Czekali aż 58 lat. W minioną sobotę świętowali pierwszą rocznicę.

Carl Loewe Denkmal in Lübejün, Foto SBK.JPG

Carl Loewe  Denkmal in Lübejün, Foto SBK.JPG

„COFFEE BEANS FOR A LIFE - Mein Überleben in Kolbuszowa“

Ein Dokumentarfilm von Helga Hirsch
17. Januar, 19.00 Uhr, Freie Schule Angermünde, Kirchgasse 2

Helga Hirsch begleitet den 1920 geborenen polnischen Juden Norman Salsitz in seine alte Heimat. Er schildert dort seinen Kindern, die in den USA geboren wurden, seinen Überlebenskampf während des II. Weltkrieges.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 17.01.2008 - 19:00 - 17.01.2008 - 19:00

Michal Landowski, Julita Wudarczyk, Fot. Maciej Skoczeń.JPG

Michal Landowski, Julita Wudarczyk, Fot. Maciej Skoczeń.JPG

Stille Post. Eine andere Familiengeschichte" - Christina von Braun

Christina von Braun stellt ihr Buch "Stille Post. Eine andere Familiengeschichte" (Propyläen Verlag) vor.
Moderation: Katarzyna Kaminska

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 18.03.2008 - 20:00 - 18.03.2008 - 22:00

Aleksandra Wojtachnia, Fot. R.K.JPG

Aleksandra Wojtachnia, Fot. R.K.JPG

Geschichte erforschen, Zukunft gestalten - Erstes Treffen der ehemaligen und heutigen Bewohner Sellins (Zielin)

pierwsze spotkanie dawnych i dzisiejszych mieszkańców Zielina (Sellin). Zainicjowane zostało ono przez ks. Andrzeja Tychońca, dyrektora szkoły podstawowej Krzysztofa Karolaka oraz sołtysa Józefa Mroziaka. Impulsem było tu podobne spotkanie w Czelinie (Zellin) w czerwcu ubiegłego roku. Przy aktywnym udziale Eliviry Profé-Mackiewicz oraz DPG Brandenburg nawiązano kontakt z dawnymi mieszkańcami, w imieniu których pani Kasten, pan Olm i pan Nehring uzgodnili organizację spotkania. Niektórzy z nich już wcześniej nawiązali prywatne kontakty z pojedyńczymi mieszkańcami Zielina.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 07.06.2008 - 11:00 - 07.06.2008 - 16:00

Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion

Inhalt abgleichen