Wycelowali w wycieczki. Bunkry są turystycznym hitem Międzyrzecza