Niekompetentni urzędnicy, brak ustawy, milczący premier... Łupkowa niemoc w Polsce