Robert Traba

"Berlin hat eine Toleranz, die ist wunderbar"

Der Historiker Robert Traba auf der Suche nach den Gemeinsamkeiten in der Geschichte von Deutschen und Polen. So entstand das Megaprojekt "Deutsch-polnische Erinnerungsorte".

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.12.2011

"Złote żniwa" przed premierą

„Jestem Polakiem i opisuję rzeczywistość, która w moim pojęciu jest rzeczywistością dramatyczną i straszliwą” – twierdzi Jan Tomasz Gross, autor kontrowersyjnej książki o trudnych relacjach polsko-żydowskich podczas II Wojny Światowej. „Przeczytajmy, zdenerwujmy się, odkryjmy coś, czego nie wiedzieliśmy. Spróbujmy zrozumieć i szukajmy opracowań ukazujących inną perspektywę” – radzi Robert Traba, dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Rozmowy przeprowadził Tomasz Kycia.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.03.2011

Historia pewnego symbolu

Mazurska wieś Tannenberg, położona niedaleko wioski Grunwald, weszła do historii latem 1914 r., aby potem wędrować – już jako symbol – przez cały wiek XX.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.06.2009

Historia według Bogdana Musiała

"Agenturalno-sekciarski" sposób uprawiania polityczno-historycznej debaty zyskał w Polsce prawo obecności nawet w poważnych mediach. Przypomina to peerelowską zasadę "dajcie człowieka, znajdzie się paragraf"

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.05.2008