Ks. Adam Boniecki

Łączmy się w żałobie

Niewiarygodna katastrofa w Smoleńsku wstrząsnęła nami wszystkimi. Ta nagła śmierć całkowicie zmieniła perspektywę, z której patrzymy na ludzi, spory polityczne i partyjne, nawet na siebie.

Ta śmierć brutalnie przypomniała o przemijalności spraw, które czasem traktujemy tak, jakby miały trwać wiecznie. Hałas niedawnych sporów zastąpiło milczenie, które narzuca śmierć.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.04.2010

Kardynał Dziwisz zgodzi się na ekshumację

Kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski i opiekun katedry wawelskiej, w rozmowie z „Tygodnikiem” zapewnił, że wyrazi zgodę na ekshumację generała Władysława Sikorskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.07.2008