Cezary Martyniuk

Piszcie sobie, piszcie…

Parlamentarzyści piszą list do rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prosząc go o ponowne przemyślenie decyzji o sprzedaży dworku w Kulicach i wyrażając nadzieję, że ta decyzja „nie jest ostateczna”. Może i nie jest, ale póki co pan rektor wystawia dworek Bismarcka na sprzedaż. Przetarg wyznaczono na 19 kwietnia, cena wywoławcza – pięć milionów z górką.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Schreibt nur, schreibt...

Die Parlamentarier schreiben einen Brief an den Rektor der Stettiner Universität, in dem sie ihn bitten, die Entscheidung über den Beschluss zum Verkauf des Gutshauses in Kulice/Külz zu überdenken und ihrer Hoffnung Ausdruck geben, dass diese Entscheidung „nicht endgültig“ sei. Vielleicht ist sie es nicht, aber erst einmal schreibt der Herr Rektor Bismarcks Gutshaus zum Verkauf aus. Die Versteigerung ist für den 19. April angesetzt, der Ausrufungspreis beläuft sich auf etwas über 5 Millionen Złoty.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Raus

„Kulice odbite, Niemcy wypędzeni!” – kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego mógł w piątek złożyć taki meldunek rektorowi uczelni. I rzeczywiście, Fundację „Akademia Europejska Kulice-Kuelz” w piątek po południu z dworku w Kulicach po prostu wypędzono.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.03.2013

Raus

„Kulice befreit, Deutsche vertrieben!“ – Am Freitag hätte der Kanzler der Stettiner Universität dem Rektor der Hochschule eine solche Meldung erstatten können. Und tatsächlich wurde die Stiftung „Europäische Akademie Külz-Kulice“ am Freitagnachmittag aus dem Gutshaus in Kulice einfach vertrieben.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.03.2013

Brauchen wir eine Affäre?

Mit seiner Entscheidung, die Stiftung „Europäische Akademie Külz-Kulice“ zwangsweise aus dem Gutshaus in Kulice herauszusetzen, riskiert der Senat der Stettiner Universität viel. Interessant, ob einer der titeltragenden Mitglieder der Universitätsverwaltung darüber nachgedacht hat, dass die Angelegenheit sich zu einem Skandal ausweiten könnte, der Polen ernstlich schadet?

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.03.2013

Spacer w dolinie - Atrakcja nie tylko dla maszewian

W UROCZEJ dolinie rzeczki Leśnica kilka tygodni temu urządzono piękną trasę spacerową. Dokładniej ujmując: odtworzono to, co istniało za czasów niemieckich, a potem zostało zniszczone i zapomniane.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.11.2009

Kompromitacja na cmentarzu

Skandalicznie zachowali się członkowie goleniowskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Ostentacyjnie zignorowali pogrzeb Tadeusza Jakubika – uczestnika walk we Wrześniu, zesłańca na Syberię, a potem żołnierza 2. Korpusu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.09.2008
Inhalt abgleichen