Halina Bińczak

Odczujemy skutki amerykańskiego krachu

Burza na amerykańskim rynku finansowym chwilowo ucichła i chętnie pocieszamy się myślą, że Polskę właściwie ominęła. Rzeczywiście, na razie do jej bezpośrednich skutków zaliczyć można jedynie marną sytuację na warszawskiej giełdzie, a także straty, jakie poniosły polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne. Nie ma się jednak co łudzić: skutki tej burzy będziemy nadal odczuwać, choć część z nich objawi się z opóźnieniem i pośrednio.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.09.2008