Tygodnik Powszechny

Żydów nie kochamy...

Z najnowszych badań wynika, że większość Polaków nie prezentuje poglądów antysemickich, ale jednak prawie połowa zgadza się z opinią, że „Żydzi mają zbyt wiele wpływu w świecie”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.04.2010

Pani Anna

Pozostanie dla Polaków symbolem oporu wobec komunizmu i niesprawiedliwości. Zapamiętamy ją jako osobę do końca niezależną i wierną swym poglądom.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.04.2010

Spasiba!

Zwracamy się do obywateli Federacji Rosyjskiej z podziękowaniami i apelem o pojednanie. Jesteśmy pod wrażeniem pomocy i solidarności, jakich doświadczamy od państwa rosyjskiego, a także zwykłych mieszkańców Rosji, w tragicznych dla nas okolicznościach.

My, obywatele Polski, która przez ostatnie siedemdziesiąt lat wciąż nie pogodziła się z utratą swoich najlepszych synów zamordowanych w lesie katyńskim, zwracamy się do obywateli Federacji Rosyjskiej z podziękowaniami i apelem o pojednanie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.04.2010

Łączmy się w żałobie

Niewiarygodna katastrofa w Smoleńsku wstrząsnęła nami wszystkimi. Ta nagła śmierć całkowicie zmieniła perspektywę, z której patrzymy na ludzi, spory polityczne i partyjne, nawet na siebie.

Ta śmierć brutalnie przypomniała o przemijalności spraw, które czasem traktujemy tak, jakby miały trwać wiecznie. Hałas niedawnych sporów zastąpiło milczenie, które narzuca śmierć.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.04.2010

Czy pojednianie z Rosją jest możliwe?

Na pytanie o pojednanie Polaków z Rosjanami w kontekście wieku XX odpowiadają historycy, polityk, Prymas Polski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2010

Mord założycielski

JANUSZ KURTYKA, prezes IPN: Nie chcę antycypować wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie Katynia. Bez wątpienia będzie on jednak precedensowy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2010

Narodziny kłamstwa

Od października 1943 do stycznia 1944 funkcjonariusze NKWD wykonali szereg prac, mających ukryć prawdę o zbrodni i wykreować fałszywą wersję, z Niemcami jako sprawcami. Fundamenty pod „kłamstwo katyńskie” kładli ludzie, którzy w 1940 r. bezpośrednio uczestniczyli w tym mordzie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2010

Wiosna roku 1940

Prof. JANUSZ CISEK, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego: Wybór momentu zbrodni katyńskiej to szczyt współpracy Hitlera i Stalina. Obaj byli przekonani, że na zawsze podzielili Europę Środkową i że należy pozbyć się elit narodów podbitych.

Patrycja Bukalska: Archiwa rosyjskie dotyczące Katynia raz są dostępne dla polskich historyków, to znów zamykane. Gdyby, zakładając hipotetycznie, miał Pan wolną rękę i dostęp do wszystkich archiwów na terenie Rosji, gdzie i czego by Pan szukał?

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2010

Ból i obowiązek

Dialog musi opierać się na zrozumieniu partnera i jego wrażliwości, na szacunku dla historycznych doświadczeń. Z tym w Rosji nie jest najlepiej.Pojednanie między Polakami i Rosjanami jest oczywiście możliwe, ale – o czym jestem przekonany – niestety jeszcze długo nieosiągalne. Nie chodzi przecież o jednostkowy, choćby najbardziej symboliczny gest, lecz o przemyślany, zrozumiany i konsekwentnie realizowany proces uwalniania wzajemnych relacji od spraw z przeszłości, która Polaków i Rosjan dzieli i zapewne długo jeszcze dzielić będzie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2010

Zachowana pamięć

70 lat temu, 5 marca 1940 r., Ławrientij Beria, Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR, skierował do „towarzysza Stalina” notatkę dotyczącą ponad 25 tysięcy Polaków więzionych w sowieckich obozach jenieckich i więzieniach NKWD.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2010