Piotr Pacewicz

Niewinny Polak patrzy na pogrom

Sondaż "Gazety". Zaprzeczamy odpowiedzialności Polaków za krzywdy wyrządzone Żydom. Ale prawda o polskim antysemityzmie jednak tkwi w naszej pamięci historycznej. I wychodzi na wierzch

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.02.2008

Matura z rozdziału państwa od Kościoła

Religia na maturze, której domaga się Kościół, to mały problem dla demokratycznego państwa. Ale niepokojące są te interwencje Episkopatu.

Minister edukacji Katarzyna Hall uspokoiła w czwartek abp. Kazimierza Nycza, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu: religia na maturze będzie, pewnie w 2010 r.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.12.2007

Babcia Polka

Kobiety w Polsce wciąż marzą, by przejść jak najszybciej na emeryturę i zająć się domem i wnukami. Nie czują się dyskryminowane. Ale to się zmienia.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.12.2007

Proponujemy narodową terapię "Powrót taty"

Sondaż "GW": Ukochana matka Polka, ojciec nieobecny. Zaczynamy rzecz poważną i delikatną - rozmowę o nieobecności ojca, jego zanikaniu w życiu rodzinnym, braku więzi z własnymi dziećmi

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.11.2007

Świr, Żyd, gej, Cygan nie będzie nami rządził

Sondaż "Gazety": Witajcie w Polsce nietolerancji.

Szukaliśmy w badaniu uprzedzeń, które my, Polacy, skrywamy. Dlatego nie pytaliśmy respondenta wprost o jego poglądy, lecz o to, na jakiego szefa "zgodziliby się Polacy". Jest to tzw. projekcja - ludzie, domyślając się postaw wszystkich, przypisują im własne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2007