Steinbach

Ciszej jedziesz, dalej zajedziesz

10 lat po zainicjowaniu przez Erikę Steinbach idei Centrum Wypędzeń – jej wizja historii ma nadal bardzo silną pozycję w dyskusji nad kształtem „Widocznego znaku”. Czy rosyjskie przysłowie pasuje do opisania skuteczności Związku Wypędzonych w jego staraniach o wpływ na przesłanie ekspozycji w Berlinie? Jak najbardziej, bo świetnie opisuje taktykę szefowej Bund der Vertriebenen, dzięki której mimo wycofania się na dalszy plan skutecznie lobbuje na rzecz swojej wizji historii.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.10.2012

Steinbach oburzyła Niemców ćwierkaniem

Impulsem była najnowsza inicjatywa chadeckiej fundacji Adenauera, mająca na celu walkę ze skrajną prawicą. Steinbach akcją była rozczarowana, bo jej zdaniem powinna objąć też skrajną lewicę, która jej zdaniem niczym się od prawicy nie różni. Przy tym oświadczyła, że NSDAP [uznana za organizację zbrodniczą Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników, monopartia III Rzeszy, na której czele stał Adolf Hitler] była partią lewicową. Rozwinęła nazwę partii i dużymi literami wybiła słowa "socjalistyczna" i "robotników". No i się zaczęło.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.02.2012

Kto jeszcze pamięta o Erice Steinbach

Po raz pierwszy w ostatnich latach niemieckie media zignorowały wysiłki Eriki Steinbach, która nadal czyni wszelkie starania, aby przypomnieć o swym politycznym istnieniu. Nie brak w Berlinie głosów, że era pani Steinbach w niemieckiej polityce bezpowrotnie minęła i nie ma ona już wiele do powiedzenia, przynajmniej w sprawach dotyczących relacji z Polską. A przecież niemal przez całą ubiegłą dekadę szefowa BdV była jedną z centralnych postaci wpływających na ton relacji pomiędzy Berlinem a Warszawą.
Veröffenlichung/ data publikacji: 29.10.2011

Wider Erika Steinbachs Historiker

Nein, ein Buch, das leichthin auf der im vereinten Deutschland seit einigen Jahren unübersehbaren Welle verstärkten Interesses am Thema „Flucht und Vertreibung“ daherkommt, ist das Werk von Eva und Hans Henning Hahn sicherlich nicht. Ein konjunkturgerecht rasch plazierter „Schnellschuss“ kann es schlechterdings nicht sein. Dies machen schon die äußerlichen Dimensionen deutlich: 839 Seiten mit 2935 Anmerkungen türmen sich vor dem Leser auf.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.10.2011

Erika Steinbach znów stawia żądania

Odszkodowania za pracę przymusową Niemców, udział przedstawicieli wypędzonych w podróżach państwowych niemieckich polityków i wprowadzenie święta wypędzonych - tego od kanclerz Angeli Merkel domagała się Erika Steinbach podczas sobotniego Dnia Stron Ojczystych.
Ale przemawiający po Steinbach saksoński premier Stanislaw Tillich, notabene zięć polskiego robotnika przymusowego, pomysł święta wypędzonych poparł. - Kolejne pokolenia muszą pamiętać o losie wypędzonych. Bezprawie to bezprawie - mówił.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.08.2011

Erika Steinbach chce znów do Polski

Kolejny Dzień Stron Ojczystych w Berlinie wypadł wyjątkowo blado. Apeluję do rządu, aby w trakcie oficjalnych wizyt zagranicznych członkami państwowej delegacji byli nie tylko przedstawiciele przemysłu, ale i reprezentanci wypędzonych – ogłosiła szefowa Związku Wypędzonych (BdV) Erika Steinbach na sobotnim, dorocznym spotkaniu swej organizacji Tag der Heimat, czyli Dniu Stron Ojczystych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.08.2011

Muzeum wypędzeń: nowa koncepcja?

Nie będzie mechanicznego i pozbawionego kontekstu historycznego porównywania zjawisk przymusowych wysiedleń ludności w XX wieku – to jedna z zasadniczych zmian koncepcji powstającego w Berlinie kontrowersyjnego muzeum wypędzeń. Opracowała ją międzynarodowa rada naukowa Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, w której zasiada dwóch polskich historyków. Nowa koncepcja przedstawiona została wczoraj władzom fundacji powołanej przez Bundestag do utworzenia przyszłej placówki poświęconej historii wypędzeń.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.06.2011

Schlesier-Chef fordert Entschuldigung von Polen

Revanchistische Töne auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier: Der Bundesvorsitzende Pawelka spricht von einer polnischen Beteiligung am Holocaust der Nazis - es ist nicht das erste Mal, dass Pawelka Irritationen auslöst. Im Vorfeld des Treffens sorgte der Schlesische Jugendverband für Wirbel.
Als Pawelka über eine polnische Beteiligung am Holocaust der Nazis sprach, verließ McAllister den Saal. Der bisherige niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff hatte das Schlesiertreffen stets vor Pawelkas Rede verlassen.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.06.2011

Wypędzeni w uchwale na rocznicę traktatu

Bundestag wycofał się z wcześniejszych ustaleń i wprowadził do projektu uchwały z okazji 20-lecia polsko-niemieckiego traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie pasus dotyczący wypędzonych. Jest w nim mowa o zaangażowaniu wypędzonych w „pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego i nawiązywaniu kontaktów z Polską". W początkowej wersji uchwały o wypędzonych nie było ani słowa. Zmiana nastąpiła pod wpływem protestów środowiska Eriki Steinbach w CDU. – To cena kompromisu – tłumaczy nam jeden z deputowanych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.06.2011

Steinbach: Nie zostałam wypędzona

Erika Steinbach nie wywołała skandalu w Trójmieście. Przeciwnie, szefowa Związku Wypędzonych wielokrotnie z uznaniem wypowiadała się o Polakach i Kaszubach. W Rumi, w której się urodziła, ogłosiła: - Nie zostałam wypędzona. Moja rodzina to uciekinierzy, było tu wielu przyjaznych Kaszubów.
Veröffenlichung/ data publikacji: 24.05.2011