Dariusz Gawin

Polaków problemy z pamiętaniem

Rok 2009 to dwie kluczowe dla Polaków rocznice: utraty niepodległości w 1939 roku i jej odzyskania w roku 1989. Jak o tym rozmawiać? Jak łączyć historię z polityką? Czy państwo wypełnia tu swoje powinności?Z Patrycją Bukalską dyskutują Dariusz Gawic (Muzeum Powstania Warszawskiego), Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA) i Paweł Machcewicz (Muzeum II Wojny Światowej).

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.04.2009