Polonia niemiecka

Więcej uprawnień dla niemieckiej Polonii

Niemcy zrehabilitują członków Polonii zamordowanych przez nazistów – to jeden z efektów rozmów Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu. ... Ustalono wstępnie, że opracowana zostanie strategia nauki języka polskiego w Niemczech, w Berlinie powstanie finansowany przez stronę niemiecką sekretariat organizacji polonijnych, powołani zostaną pełnomocnicy ds. kontaktów z niemiecką Polonią w niemieckich landach oraz utworzone zostanie centrum dokumentacji Polonii w Domu Polskim w Bochum. Konkrety wczorajszych uzgodnień zostaną ogłoszone na kolejnym spotkaniu w maju w Warszawie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.03.2011

Rehabilitacja Polaków w Niemczech

Przedstawiciele dawnej mniejszości polskiej w Niemczech, którzy padli ofiarą nazistowskich prześladowań, zostaną zrehabilitowani - poinformowali wczoraj w Berlinie wiceministrowie spraw wewnętrznych Niemiec i Polski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.03.2011

Europoparcie dla Polaków z Niemiec

Polaków w Niemczech należy objąć konwencją o ochronie mniejszości narodowych — uważa Rada Europy. Zaleciła to rządowi federalnemu. Komitet Doradczy wzywa wprost rząd federalny do bardziej konstruktywnego i otwartego dialogu w tej kwestii z Polakami w Niemczech oraz dokonywanie regularnych przeglądów ich sytuacji „w kontekście Konwencji o Ochronie Praw Mniejszości", bo ma ona zastosowanie również do żyjących w Niemczech Polaków.
Veröffenlichung/ data publikacji: 01.03.2011

Ofiary prześladowań będą zrehabilitowane

Przedstawiciele dawnej mniejszości polskiej w Niemczech, którzy padli ofiarą nazistowskich prześladowań, zostaną zrehabilitowani - poinformowali we wtorek w Berlinie wiceministrowie spraw wewnętrznych Niemiec i Polski, Christoph Bergner i Tomasz Siemoniak

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.03.2011

Listy: „Polska partia w Niemczech”

W artykule „Polska partia w Niemczech" (Jarosław Kałucki, „Rz", 23.02.2011 roku) adwokat Stefan Hambura i prezes Związku Polaków w Niemczech Marek Wójcicki wypowiedzieli się krytycznie na temat sytuacji obywateli niemieckich polskiego pochodzenia mieszkających w Niemczech. Integrację polskich imigrantów ze społeczeństwem niemieckim można określić jako historię sukcesu. Od wielu dziesięcioleci do Niemiec napływają ludzie pochodzący ze wszystkich części Europy i świata. Mieszkają tam, pracują i w wielu przypadkach osiedlają się na stałe.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.02.2011

Polska partia w Niemczech

– Nie ma jeszcze ustalonej nazwy partii, decyzja ma zapaść na spotkaniu założycielskim w marcu w Berlinie, ale na pewno znajdzie się słowo „Polska" lub „Polonia" – mówi „Rz" pomysłodawca założenia polskiej partii w Niemczech, berliński adwokat mec. Stefan Hambura. – To polityczny instrument dla wyegzekwowania symetrii zagwarantowanej traktatem polsko-niemieckim z 1991 roku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.02.2011

Niemiecka Polonia zwiera szeregi

– To nowy etap w historii Polonii – zapewnił w sobotę Wiesław Lewicki, szef Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, po nadzwyczajnym zjeździe delegatów Polonii. Podpisano na nim porozumienie o zarejestrowaniu Konwentu jako europejskiej gospodarczej wspólnoty interesów (EWIV). Oznacza to, że reprezentowane w nim organizacje staną się pełnoprawnym partnerem rządu Niemiec w rozmowach o zwiększeniu ich uprawnień.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.02.2011

Kaum in Deutschland, schon Schimanski?

Fast zwei Millionen Menschen aus Polen leben heute bei uns. Doch in der deutschen Öffentlichkeit sind sie praktisch unsichtbar. Vielleicht, weil sie immer schon da waren?

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.12.2010

Polacy i Niemcy o problemach mniejszości narodowych

Trzy polsko-niemieckie grupy robocze zajmą się poprawą sytuacji Polonii w Niemczech.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.11.2010

Sejmowa komisja o sytuacji Polaków w Niemczech

Istnieje asymetria w traktowaniu mniejszości niemieckiej przez polskie władze a tym, w jaki sposób Polacy sa traktowani w Niemczech - wskazywano podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
Wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski przypomniał, że w czerwcu przyszłego roku przypada 20. rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jak ocenił, strona niemiecka powinna w większym stopniu niż do tej pory zmobilizować się do realizacji jego zapisów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.10.2010