Polonia niemiecka

Ein nötiges Gespräch, genau 71 Jahre nach der Verhaftung Jan Baczewskis

Mehr als 20 Leute saßen am Tisch – vom Bürgermeister bis zum Polizei-Wachenleiter, vom Zentralrat polnisch-sprachiger Bürger bis zur Rangsdorfer Geschichtswerkstatt, vom Mobilen Beratungsteam Brandenburg bis zum Kreistagsvorsitzenden. Der Anlass: In der Rangsdorfer Kurparkallee stand im Juni tagelang unbehelligt ein Schild, dessen Inhalt antipolnische und antijüdische Ressentiments schürt. Im Juli wurde das Haus in Brand gesteckt. Der Erbauer Jan Baczewski (1890-1958) vertrat einst die nationalen Minderheiten im preußischen Landtag, wurde am 1.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.09.2010

Polacy w Niemczech - wątpliwa mniejszość

Ludność polska w zdecydowanej większości napłynęła do Niemiec już po wojnie jako imigranci. Co więcej, wielu z nich deklarowało narodowość niemiecką - pisze historyk.
Dość nieoczekiwanie do rangi jednego z najważniejszych problemów w stosunkach między Warszawą a Berlinem urosła sytuacja obywateli Niemiec narodowości polskiej. Władze Republiki Federalnej oskarżane są nie tylko o niewywiązywanie się z postanowień traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r., ale wręcz o świadome prowadzenie wobec Polaków polityki dyskryminacyjnej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.03.2010

Komisje spraw zagranicznych Polski i Niemiec o nauczaniu j. polskiego

Kwestia dostępności do nauczania języka polskiego w Niemczech zdominowała środową sesję o stosunkach polsko-niemieckich podczas wspólnego posiedzenia komisji spraw zagranicznych Sejmu i Bundestagu w Warszawie.
Polscy posłowie zwracali uwagę w swoich wystąpieniach na bardzo dużą asymetrię w możliwości nauki języka polskiego w Niemczech i niemieckiego w Polsce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.03.2010

Turczynka może być także Niemką

Dalszych sukcesów Turków Niemcy pragną jednak uniknąć. Sceptycznie traktują także postulaty niemieckiej Polonii w obawie, że ich spełnienie skończy się eskalacją żądań ze strony Turków. – Nie widzę żadnych paraleli pomiędzy naszymi postulatami a sytuacją społeczności tureckiej w Niemczech. Różne są uwarunkowania historyczne, polityczne, wyznaniowe i społeczne – tłumaczy Wiesław Lewicki, prezes Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.02.2010

Berlin chce wesprzeć Polonię

– Uzgodniliśmy, że strona niemiecka rozważy sfinansowanie centralnego biura organizacji polonijnych w Niemczech – powiedział Tomasz Siemoniak, wiceszef MSWiA.

Niemcy deklarują też zwiększenie wsparcia dla nauki polskiego. Chcą powołać pełnomocników na szczeblu landów, którzy byliby partnerami organizacji polonijnych. Ale sceptycznie odnoszą się do przyznania Polakom w Niemczech statusu mniejszości.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.02.2010

W Berlinie o Polakach

Na czwartkowym berlińskim spotkaniu wiceszefów niemieckiego MSW Christopha Bergnera i polskiego MSWiA Tomasza Siemoniaka, odpowiedzialnych za problematykę mniejszości narodowych, będą obecni przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce.

– To wyjątkowe wydarzenie – podkreśla Marek Wójcicki, prezes Związku Polaków w Niemczech Rodło. – Mogło do niego dojść wskutek zdecydowanej postawy polskiego rządu, ale i przychylnego stanowiska wiceministra Bergnera.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.02.2010

Więcej polskiego w Niemczech

O odszkodowaniach dla kombatantów od Deutsche Bahn, prawach Polonii w Niemczech i Erice Steinbach rozmawiali Cornelia Pieper i Władysław Bartoszewski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.01.2010

Niemcy nie chcą mniejszości

Berlin unika tematu nierównego traktowania niemieckich Polaków i polskich Niemców.
„Nie są planowane rozmowy na temat statusu mniejszości” – pisał w sobotnim wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), powołując się na opinię niemieckiego MSZ. Statusu mniejszości domagają się od dawna organizacje polonijne w Niemczech, licząc na wsparcie polskich władz.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.01.2010

Polonia z Niemiec może zyskać wsparcie Senatu

Senacka komisja ds. emigracji i Łączności z Polakami powinna się zająć problemem mniejszości polskiej w Niemczech w styczniu. Ma o to zabiegać poseł Maciej Płażyński, szef Wspólnoty Polskiej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.12.2009

Polen fordern mehr Rechte in Deutschland

Die polnische Regierung will polnischstämmige Bürger unterstützen, die in Deutschland mehr Rechte und eine verstärkte Förderung ihrer Kultur und Sprache fordern. Außenminister Radoslaw Sikorski sprach das Thema am Freitag bei einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Guido Westerwelle an. Sikorski habe angeregt, die Themen des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags von 1991 rechtzeitig vor seinem 20-jährigen Bestehen "auf den Prüfstand zu stellen", damit er fristgemäß verlängert werden könne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.12.2009