Polonia niemiecka

Polonia zbrojna w ekspertyzę

Choć polski MSZ dopiero się zapoznaje z treścią zamówionej przez siebie ekspertyzy w sprawie mniejszości polskiej w Niemczech, rzecznik resortu Piotr Paszkowski podkreśla: zwrot majątku zagrabionego organizacjom polonijnym na mocy hitlerowskiego dekretu powinien nastąpić bez względu na dyskusję, od kiedy ten dekret jest nieważny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.12.2009

Mniejsze zło i mniejszość w Niemczech

W sprawach polsko-niemieckich znowu ważną rolę do odegrania mają prawnicy. Rozważają, czy likwidacja statusu mniejszości polskiej w czasach Trzeciej Rzeszy była legalna czy nie.
Ale najważniejszą rolę odegrają politycy. I wszystko wskazuje na to, że polskie władze są gotowe walczyć o to, by Polacy w Niemczech mieli podobne prawa i przywileje jak Niemcy w Polsce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.12.2009

Polacy w Niemczech nie przestali być mniejszością

„Rz” dotarła do dokumentu, który na zlecenie Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowali naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. Jan Sandorski, prof. Andrzej Sakson i dr Michał Nowosielski. Eksperci twierdzą, że delegalizacja zrzeszającego polską mniejszość Związku Polaków w Niemczech hitlerowskim dekretem z 1940 r. była niezgodna z ówczesnym prawem. Oznacza to, że Polacy powinni być traktowani przez RFN jako mniejszość i mają prawo do zabranego im majątku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.12.2009

Niemcy i Polacy sprawdzą swoje mniejszości

Eksperci z Polski i Niemiec dokonają przeglądu realizacji traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r. pod kątem przestrzegania praw Polaków w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce - uzgodnili w Berlinie szefowie dyplomacji obu krajów: Radosław Sikorski i Guido Westerwelle.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.12.2009

Niemiecka polonia skarży się Radzie Europy

Przedstawiciele Polonii w Niemczech spotkali się w Berlinie z delegacją Rady Europy, którą poinformowali o problemach z wywiązywaniem się przez niemieckie władze z zapisów traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r., dotyczących praw mniejszości.

Według Aleksandra Zająca z Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech inicjatywa spotkania wyszła od przedstawicieli komitetu doradczego Rady Europy, który opracowuje raport na temat przestrzegania przez Niemcy Konwencji Ramowej RE o ochronie mniejszości narodowych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.12.2009

Polska zdecydowana wesprzeć żądania niemieckiej Polonii

– Uzyskaliśmy od polskiego MSZ zapewnienie wsparcia naszych postulatów. Oznacza to zmianę jakościową w naszych relacjach – mówi „Rz” Marek Wójcicki ze Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Chodzi o rozpoczęcie dyskusji z władzami Niemiec na temat asymetrii w traktowaniu przez Polskę niemieckiej mniejszości oraz Polonii w Niemczech. Był to temat narady polskich konsulów, która rozpoczęła się w piątek w Kolonii, a zakończyła w niedzielę w siedzibie Związku Polaków w Niemczech w Bochum.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.11.2009