Małgorzata Rusek

Niemcy stracili jej ojca. Chce odszkodowania

Bożena Winczewska, której ojca i sześcioro krewnych, żołnierzy AK, hitlerowcy stracili w publicznej egzekucji, chce pozwać państwo niemieckie o zadośćuczynienie za straty moralne.
Wszyscy, do których Winczewska zgłaszała się w sprawie odszkodowania - od Kancelarii Prezydenta RP poprzez posłów, radnych i prezydenta Radomia - stwierdzali: w obecnym porządku prawnym nie ma możliwości przyznania jej odszkodowania. Nie mogła też liczyć na rekompensatę z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, bo nie była pracownikiem przymusowym ani więźniem obozów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.02.2010