Bogdan Twardochleb

Na piechotę do Schengen

Szlaban na samochody

STERTY piachu, które dziś blokują przejazd szosą Dobieszczyn - Hintersee, znikną 21 grudnia (data wejścia Polski do strefy Schegen). Choć krajobraz polsko-niemieckiego pogranicza zmieni się, to przejście nadal będzie zamknięte dla samochodów. To efekt stanowiska wojewódzkiego konserwatora przyrody.
Droga Dobieszczyn - Hintersee od 21 grudnia będzie otwarta dla pieszych i rowerzystów. Wątpliwości co do ruchu samochodowego zgłosił zachodniopomorski konserwator przyrody. W piątek w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się w tej sprawie spotkanie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.12.2007

Pomerania Nostra 2007

Polsko-Niemiecką Nagrodę „Pomerania Nostra” wręczono w piątek po raz trzeci. Jej poprzednimi laureatami byli prof. Berthold Beitz, szef zarządu Fundacji Kruppa, promotor współpracy polsko-niemieckiej, kawaler medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, i prof. Krzysztof Skubiszewski, minister spraw zagranicznych RP w latach 1989-93, negocjator układów, jakie Polska zawarła ze zjednoczonymi Niemcami.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.12.2007

Opowieści o raju nad Odrą

Za ministrantami wchodzą proboszcz i pastor. Zaczyna się nabożeństwo. „Oto jest dzień, który dał nam Pan” – śpiewają Polacy. „Danke für diesen guten Morgen, danke für neuen Tag…” – śpiewają Niemcy. Barbara Atroszko, nauczycielka szkoły w Czelinie, czyta fragment Ewangelii św. Jana: „Ja się na to narodziłem, żeby dać świadectwo prawdzie”.

Geschichten über ein Paradies an der Oder

Erstes Treffen in Czelin

Nach den Messdienern kommen der katholische und der protestantische Pfarrer. Der Gottesdienst beginnt. „Das ist ein Tag, den uns der Herr schenkte“, singen die Polen. „Danke für diesen guten Morgen, danke für den neuen Tag …”, singen die Deutschen.

Jak czują się Polacy na Pomorzu Zachodnim – 60 lat po wojnie?

mapa.jpg

Po drugiej wojnie światowej ziemie przyłączone do Polski nazywano „nowymi”, „słowiańskimi”, „piastowskimi” (w tym kontekście „dawnymi”), „odzyskanymi” („nowo odzyskanymi”), „zachodnimi i północnymi”. Jak nazywane są dziś? Sięgnijmy do Kalendarium Obchodów, opublikowanego przez szczeciński wojewódzki Komitet Obchodów 60-lecia Polskiej Państwowości na Pomorzu Zachodnim.

Wie fühlen sich die Polen in Westpommern – sechzig Jahre nach dem Krieg?

mapa.jpg

Nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete man die an Polen angeschlossenen Gebiete als die „neuen“, die „slawischen“, „die piastischen“ (in diesem Zusammenhang die „ehemaligen“), „die wiedergewonnenen“ (oder die „erneut zurückgewonnenen“), „die West- und Nordgebiete“. Wie werden sie heute genannt? Werfen wir einen Blick in den Veranstaltungskalender, der vom Stettiner Komitee für die Feierlichkeiten anlässlich des 60-jährigen Bestehens der polnischen Staatlichkeit in Westpommern veröffentlicht wurde.

Między małą ojczyzną a Heimatem

Kopfbereich: 
Z dziejów tożsamości społecznej na polskich ziemiach zachodnich i północnych

Wie sagt man „Heimat“ auf polnisch?

Kopfbereich: 
Zur Geschichte der gesellschaftlichen Verwurzelung in Polens West- und Nordgebieten

In der polnischen Sprache gibt es keine wörtliche Entsprechung des Begriffs Heimat. Dies bedeutet aber nicht, dass es in der polnischen Kultur keine Erscheinungen gäbe, die man mit dem Wort Heimat umschreiben könnte. Es gibt Texte und Phänomene, die sich auf verschiedene Regionen beziehen, und die über die reine Semantik des Begriffs Region hinausgehen.