Hanower

Znów Dni Chojny w Hanowerze

W dniach 8-10 czerwca w hanowerskiej dzielnicy Wettbergen odbywały się kolejne Dni Chojny, organizowane przez działające tu Stowarzyszenie Wspierania Odbudowy Kościoła Mariackiego. Tworzą je dawni niemieccy mieszkańcy naszego miasta. Celem tych spotkań jest przybliżenie hanowerczykom historii Chojny i jej obecnej społeczności, a szczególnie zacieśnienie współpracy przy odbudowie kościoła Mariackiego. Jest to kontynuacja dzieła rozpoczętego przez zmarłego w 1997 r. inicjatora odbudowy - Günthera Kumkara z Hanoweru.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.06.2012

Dzień Chojny w Hanowerze

W hanowerskiej dzielnicy Wettbergen zorganizowano 30 maja Dzień Chojeński, przygotowany przez byłych mieszkańców Chojny/Königsbergu i członków Fundacji Odbudowy Kościoła Mariackiego, zamieszkałych w Hanowerze i okolicach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.06.2010