Arkadiusz Kuglarz

Chcesz mieć dzieci? Jedź do Opola.

Opolszczyzna boi się skutków demograficznej katastrofy. Władze mają program, jak zapobiec wyludnianiu się. Jeśliby się sprawdził, mogłyby skorzystać inne województwa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.08.2012

Niemcy wciąż czekają na milion fachowców

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy - zrzeszający m.in. prywatne pośredniaki - przeprowadził badanie „Praca w kraju czy za granicą?”. Rozpoczęło się 2 listopada 2010 r. i trwało do 30 kwietnia br. Objęło teren całego kraju. Miało pokazać skalę zainteresowania emigracją zarobkową, przyczyny emigracji i wybierane przez Polaków państwa. Wzięło udział 8345 osób. 63 proc. przyznało, że chciałoby wyjechać z Polski. Główne powody: wyższe zarobki - 29 proc., wyższy standard życia i większe możliwości rozwoju zawodowego - po 17 proc.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.05.2011

Mniejszość Niemiecka krytykuje szefa

W Polsce nikt nas nie atakuje, mamy właściwie wszystkie prawa, o jakie walczyliśmy. To po co atakować polską większość? - mówi o liście szefa MN jej wieloletni lider Henryk Kroll.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.07.2010

Jak upamiętniać III powstanie śląskie

Mniejszość Niemiecka protestuje przeciw obchodom 90. rocznicy III powstania śląskiego w przyszłym roku. Bo - jak pisze jej szef - "były tragedią dla wielu rodzin śląskich"
W sprawie oceny powstań polscy i niemieccy historycy nie doszli jeszcze do porozumienia, choć wielu zgadza się, że plebiscyt i powstania były dramatem dla Ślązaków, którzy musieli opowiedzieć się, po czyjej są stronie. Wytyczenie polsko-niemieckiej granicy na Śląsku przecięło wiele miejscowości. Podobne bolesne podziały dotykały rodziny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.07.2010