Reppen

Potomkowie przedwojennych fabrykantów Dammvorstadt śladami rodzinnych historii

Brigitta Collath-Gelati przy kamieniu nagrobnym stryjecznego dziadka Franza Collatha (1876-1942). Fot. Roland Semik

4 lipca 2017 r. do Słubic przybyli nietypowi goście i to z dosyć daleka... Dwoje Niemców odwiedziło lapidarium przedwojennych płyt nagrobnych na cmentarzu komunalnym w Słubicach. Szukali źródeł rodzinnych historii a następnie udali się na wycieczkę klasową po północnej części województwa lubuskiego. A to wszystko dokładnie w jubileusz 65. rocznicy ukończenia szkoły średniej w 1952 r.!

Udo Harttung na co dzień mieszka w Ingolstadt w Górnej Bawarii, ale historia wielu pokoleń jego rodziny sięga przedwojennych Słubic, wówczas Dammvorstadt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.07.2017

Rzepin istotnym węzłem kolejowym

Od II połowy XIX wieku Rzepin (Reppen, Rypin Lubuski) był istotnym węzłem kolejowym, kolejno Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej, III Rzeszy i Polski Ludowej. Podupadł na znaczeniu po okresie transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.04.2010

Z dziejów Rzepina w latach 1873-1945

Rzepin kryje w sobie ciekawą historię. W niniejszym artykule znaleźć można parę słów o dziejach Rzepina, kiedy to wchodził on w skład powiatu zachodniotorzymskiego (Weststernberger Kreis). Chodzi zatem o okres między 1873 a 1945 r.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.04.2010