Michał Żmihorski

Murawy kserotermiczne nad Dolną Odrą

Od stycznia m.in. w powiecie gryfińskim rozpoczął się duży projekt ochrony muraw kserotermicznych. Celem jest zachowanie zagrożonych siedlisk i związanych z nimi roślin, a pośrednio także próba odtworzenia tradycyjnej hodowli owiec i kóz, których wypas jest kluczowy dla utrzymania muraw w dobrej kondycji. Projekt prowadzony jest na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i lubelskiego.

Co to jest murawa kserotermiczna i po co ją chronić?

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.08.2010