Paweł Adamowicz

Między Sierpniem a Wrześniem

Gdańsk jest miastem szczególnym w naszej najnowszej historii. To tu, przed siedemdziesięciu jeden laty zaczęła się II wojna światowa i tutaj, dzięki wolnościowym zrywom lat 1970 i 1980-88, Polacy pokazali, że potrafią „wybić się na niepodległość” i ostatecznie przezwyciężyć konsekwencje geopolitycznych podziałów, narzuconych nam w 1939 i 1945 roku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.08.2010