Jarosław Lewczuk

Badania archeologiczne w farze gubińskiej. Sezon 2011

W trakcie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, związanymi z realizowanym projektem „Wieża Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben” oraz planowanym obniżeniem poziomu posadzki w kruchcie (przedsionek znajdujący się w wieży) fary, odkryto relikty dwu wcześniejszych budowli sakralnych istniejących w tym miejscu. Są to pozostałości partii wejściowych kościoła wczesnogotyckiego (XIV w) i późnoromańskiego (pierwsza połowa XIII w). Prace będą kontynuowane.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Archäologische Untersuchungen in der Gubiner Stadtkirche im Jahr 2011 im Bereich der Vorhalle

Während der Aufsicht über die Erdarbeiten bezüglich des Kirchenrevitalisierungsprojektes in Gubin und bei den Ausgrabungen im Fußbodenbereich in der Vorhalle (Vorraum im Kirchenturm), wurden Relikte der zwei früheren sakralen Gebäude entdeckt. Es waren die Relikte des Eingangs einer frühgotischen (14 Jh.) und einer spätromanischen Kirche (erste Hälfte des 13. Jhs.). Die Arbeiten werden fortgesetzt.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Badania archeologiczne w farze gubińskiej. Sezon 2011

W trakcie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, związanymi z realizowanym projektem „Wieża Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben” oraz planowanym obniżeniem poziomu posadzki w kruchcie (przedsionek znajdujący się w wieży) fary, odkryto relikty dwu wcześniejszych budowli sakralnych istniejących w tym miejscu. Są to pozostałości partii wejściowych kościoła wczesnogotyckiego (XIV w) i późnoromańskiego (pierwsza połowa XIII w) . Prace będą kontynuowane.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.04.2011