Barbara Labuda

Matki założycielki demokracji

Prezydent Wałęsa - nasz narodowy bohater - ma pojechać do Tunezji, by tam szerzyć demokrację. To bardzo dobrze. Znakomita idea. Dzielenie się polskim doświadczeniem i sukcesem w tej materii ze społeczeństwami, które wychodzą z dyktatury, jest świetnym pomysłem.
Zaniepokoił mnie fakt, że znowu piękna sprawa jest półsierotą. Bo ja się pytam, gdzie są matki? Skoro mamy ojców dziecka, to gdzie podziały się jego matki?

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.04.2011