Ruch Autonomii Śląska - Bewegung für die Autonomie Schlesiens

Ślązacy zaniepokojeni orzeczeniem w sprawie narodowości

Utworzona w maju zeszłego roku Rada Górnośląska zrzesza kilkanaście śląskich organizacji i stowarzyszeń, m.in. Ruch Autonomii Śląska, Związek Górnośląski, Pro Loquela Silesiana, a także właśnie Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Celami Rady są m.in. uznanie narodowości śląskiej, śląskiego za język regionalny oraz wprowadzenie wiedzy o regionie do programów szkolnych.
W czwartek Sąd Najwyższy orzekł, że Ślązaków nie można uznać za odrębny naród i dlatego Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod taką nazwą.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.12.2013

Kutz ostro po orzeczeniu SN: Ślązacy powinni się wk***ć!

Ślązacy ogłosili mobilizację po wyroku Sądu Najwyższego, który uznał, że nie mogą być uznani za odrębny naród. W ciągu 12 godzin od tegoż werdyktu do ich stowarzyszenia zapisało się tyle samo osób co przez ostatnie trzy miesiące. - Ślązacy powinni się teraz wk***ć - komentuje orzeczenie senator Kazimierz Kutz. Nazywa je "skandalem i rozczarowaniem".

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.12.2013

Oberschlesier fordern mehr Autonomie

Rund 4.000 Menschen demonstrieren am Samstag in Kattowitz für eine Stärkung ihrer Rechte gegenüber der Zentralregierung. Sich vom Staat abspalten, wie ihre Gegner kritisieren, wollen sie nicht .

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.07.2013

Geschichte ohne nationale Paradigmen

Was die ehemalige Zugehörigkeit Schlesiens zu Deutschland angeht, gibt es noch immer polnische Empfindlichkeiten. Die Einrichtung des neuen Schlesischen Museums in Kattowitz wurde daher zum Politikum. Nationalkonservative kritisieren Deutschfreundlichkeit und die Konstruktion einer schlesischen Identität.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.10.2012

Zwolennicy autonomii przemaszerowali przez Katowice [ZDJĘCIA i WiDEO].

Kilka tysięcy sympatyków Ruchu Autonomii Śląska przeszło w sobotę ulicami Katowic, a potem bawiło się na pikniku na placu Sejmu Śląskiego. Marsz zakłóciła jedynie grupa narodowców.
- To po części manifestacja polityczna, bo przez cały czas chodzi nam o to samo, czyli propagowanie autonomii. No i dobra zabawa. Po zakończeniu przemarszu będą koncerty i okazja do napicia się piwa - mówił Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska i członek zarządu województwa śląskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.07.2012

Oberschlesische Selbstfindung

Die Bewegung RAS will in Polen autonome Regionen nach „spanischem Modell“ einführen – und bekommt immer mehr Zulauf.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.07.2012

Kościół porzuca Ślązaków

Animatorzy śląskich ruchów emancypacyjnych powinni pozbyć się złudzeń, że znajdą opiekuna, a choćby tylko sprzymierzeńca w śląskim Kościele. Przez ponad dwieście lat Kościół katolicki był ostoją wielobarwnej, wielojęzycznej śląskości, której konsekwentnie bronił przed zakusami nacjonalizmów. Współcześnie, gdy górnośląski regionalizm umacnia swoją tożsamość i szuka dla siebie miejsca w demokratycznym państwie, Kościół stanowczo mu się przeciwstawia, a nawet atakuje z nacjonalistycznej flanki.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.05.2012

Czy istnieje już narodowość śląska? Racje nacji

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, po latach odmów i sporów, zarejestrowano na podstawie... ustawy o spisie powszechnym. Ale czy tym samym powstała narodowość śląska?

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.02.2012

Kto nie chce i się boi narodowości śląskiej

Opolska prokuratura zaskarżyła postanowienie sądu, który zarejestrował Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Apelowali o to politycy PiS i ziobrzyści z Solidarnej Polski. Już w pierwszych dniach po rejestracji deklaracje przynależności do stowarzyszenia nadesłały setki osób, w tym Ślązacy z Niemiec, Holandii, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Francji i Kazachstanu.
Ale przeciwko zalegalizowaniu stowarzyszenia osób narodowości śląskiej głośno zaprotestowali politycy prawicy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.01.2012

Oberschlesier als Minderheit anerkannt

Sind die Oberschlesier ein "Volk"? Darüber werden sich Gelehrte und Juristen weiterhin streiten. Bisher hatten polnische Gerichte befunden, die Oberschlesier seien "kein eigenes Volk und keine nationale Minderheit". Doch ein Gericht im schlesischen Oppeln (Opole) hat jetzt festgestellt, dass es zumindest eine entsprechende "Volkszugehörigkeit" gibt. Es registrierte nach 14 Jahren dauernden Rechtsstreits den "Verband der Personen oberschlesischer Volkszugehörigkeit".

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.01.2012