Tomasz Siemoniak

Niemcy pomogą sfinansować naukę polskiego

Bartosz T. Wieliński: W niedzielę podpisano oświadczenie Polski i Niemiec w sprawie sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i Polonii w Niemczech. Dlaczego Polska nie walczyła, by w dokumencie padła nazwa "mniejszość polska"Trzeba pamiętać, że Polacy w Niemczech to szersza kategoria niż Niemcy w Polsce. Za Odrą żyją potomkowie polskich emigrantów z XIX i XX w. Są ludzie, którzy zostali po wojnie, i emigranci z lat 70. i 80.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.06.2011