Netzthal

Podróż u granic

Ponad 70 lat od wybuchu wojny wielu Niemców po raz pierwszy widzi swój „heimat”. Przyjeżdżają w rodzinne strony pełni obaw, nierzadko uprzedzeń, a wracają z odmienną opinią o Polsce i Polakach. Jesienią zakończył się sezon podróży sentymentalnych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.11.2011
Inhalt abgleichen