Baniewice

Baniewickie złociste

Zapewne mało kto wie, że na terenie naszego powiatu mamy pierwszą... winnicę. To ewenement w tej okolicy, a nawet w skali województwa, bo dotychczas oficjalnie mamy zgłoszoną jedynie funkcjonującą od 7 lat winnicę w Nastazinie koło Maszewa. Mniejszych plantacji winorośli może być więcej, ale nie ma ich w oficjalnych rejestrach. Poletko tego szlachetnego krzewu jest w Baniewicach (gm. Banie). Jednoroczne i dwuletnie nasadzenia zajmują pokaźną powierzchnię około 1 ha. Tak więc nasz powiat (o ile przedsięwzięcie będzie udane) może doczekać się regionalnego szlachetnego trunku własnego chowu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.12.2011