is

Trojanowska: spróbujemy wyjaśnić Niemcom, dlaczego chcemy atomu

Do stycznia Polska czeka na uwagi z zagranicy do prognozy oddziaływania na środowisko Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). "Szczególną aktywność w nadsyłaniu maili i listów wykazuje społeczeństwo niemieckie. Ponad 20 tys. listów od osób prywatnych zawiera prośby i apele do polskiego rządu o wycofanie się z planów atomowych w Polsce" - powiedziała Trojanowska.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.12.2011