Chojna/Königsberg

Miłośnicy Chojny kręcą film o murach

Powstaje kilkudziesięciominutowy film o ratowaniu chojeńskich murów miejskich. Realizatorami i pomysłodawcami są miłośnicy naszych zabytków: Mateusz Jakubiszyn i Dominik Sienkiewicz, którzy niedawno nakręcili film o szczecińskiej Łasztowni. Pracują bez honorariów. W gotyckich wnętrzach dawnego klasztoru kościoła św. Trójcy w Chojnie Miłosz Cieślak prowadził rozmowy m.in. z: burmistrzem Adamem Fedorowiczem, ks. prałatem Antonim Chodakowskim, konserwatorem zabytków z firmy Konsart Iloną Nałęcką, redaktorem naczelnym „Rocznika Chojeńskiego” Radosławem Skryckim i Michałem Gierkem.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.02.2013

Mentalność najlepiej zmieniać przez portfel

Od 1 lipca w całej Polsce wchodzi w życie rewolucyjna ustawa dotycząca gospodarki odpadami. Rozmawiamy o tym z Januszem Gawrońskim - kierownikiem mającego siedzibę w Chojnie biura Związku Gmin Dolnej Odry, który będzie realizował nową ustawę na terenie 22 gmin, w tym w naszym powiecie (poza Gryfinem).

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.02.2013

Brunsberg na wystawie

W Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściwoja II 8 oglądać można wystawę „Innowacja i tradycja. Hinrich Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana na Pomorzu i w Marchii Brandenburskiej”. To przegląd twórczości tego wybitnego architekta późnego średniowiecza (ur. ok. 1350 r., zm. po 1428). Gotyk określa się często jako czas katedr, które powstawały wówczas w wielu miastach i niektóre z nich, wraz z innymi monumentalnymi kościołami, możemy podziwiać do dziś. Jednym z nich jest kościół Mariacki w Chojnie, odbudowywany od 20 lat wspólnie przez Polaków i Niemców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.02.2013

Radny wzywa Sejm do zapłaty

Wielokrotnie pisaliśmy o sprawie chojeńskiego radnego Wojciecha Skrzypczyka. Ma ona swój kolejny rozdział.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.01.2013

NRD - moje Niemcy

Przedstawiamy tekst urodzonego w 1949 roku w Chojnie Mariana Wojewody. Jak wspomina, wtedy była to ulica Polna 1, a teraz ten dom należy do Czartoryi. Podstawówkę ukończył w Chojnie 1963 r., a ogólniak w Dębnie. Jest absolwentem Wydz. Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Był asystentem na Politechnice Śląskiej, a od 1976 r. mieszka i pracuje w Gorlicach. W latach 1985-87 pracował w Iraku w fabryce nawozów sztucznych w Al Kaim. Owocem jest książka pt. „Pustynne »zielone«”. W latach 1989-1990 pracował w Niemczech. Uprawia turystykę górską, interesuję się historią.

NRD - moje Niemcy

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.01.2013

O murach kompleksowo, ale bez entuzjazmu

17 grudnia w sali Biblioteki Miejskiej w Chojnie odbyło się parokrotnie przez nas zapowiadane otwarte spotkanie z władzami Chojny w sprawie ratowania rozsypujących się murów miejskich. Chojeńskie mury, a właściwie ich poranione szczątki, to temat drażliwy, bo miasto chlubi się paroma cennymi zabytkami, a z drugiej strony zmurszałe fortyfikacje jawią się jak wyrzut sumienia. 12 lat temu, za kadencji poprzedniego burmistrza wyremontowano stukilkudziesięciometrowy odcinek wraz z jedną basztą i od tej pory temat murów został zupełnie wyciszony.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.01.2013

Tu nie chodzi tylko o mury

W tym numerze relacjonujemy spotkanie z 17 grudnia w sprawie ratowania murów miejskich Chojny. Władze gminy potraktowały je bardzo poważnie, przygotowując odpowiednie materiały i informacje.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.01.2013

Pierwszy krok zrobiony

Na spotkaniu 17 grudnia w sprawie ratowania zabytkowych murów miejskich Chojny burmistrz Adam Fedorowicz potwierdził, że w projekcie przyszłorocznego budżetu gminy zarezerwowano na ten cel 100 tys. zł. W tej chwili firma Konsart (zajmująca się konserwacją zabytków) przygotowuje harmonogram, z którego będzie wynikać, na co w pierwszej kolejności pójdą te pieniądze. Przedstawiono aktualne wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.12.2012

Unikalne widoki Chojny

W czwartek w Muzeum w Stargardzie otwarto wystawę rysunków z widokami miast pomorskich autorstwa Stanisława Mrowińskiego. Wśród nich są też widoki Chojny.
Stanisław Mrowiński (1928-1997) był poznańskim grafikiem, rysownikiem, malarzem, scenografem. W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku objechał całą Polskę, w tym Pomorze Zachodnie. Owocem wyprawy jest unikatowa kolekcja prac z widokami miast. Unikatowa, bo dziś często łatwiej o zdjęcia tych terenów sprzed wojny niż z lat powojennych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.12.2012

Śmieci to biznes

W ostatnim okresie nasze samorządy intensywnie pracują nad uchwałami dotyczącymi wdrożenia nowej ustawy o usuwaniu i zagospodarowywaniu odpadów, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która obowiązywać będzie od drugiego półrocza 2013 roku. Jej istotą jest powszechne opodatkowanie mieszkańców. Aby w miarę ujednolicić pobierane opłaty i zmniejszać koszty, gminy tworzą większe związki, które powinny sobie lepiej poradzić z tym problemem niż pojedyncze samorządy. Pisaliśmy parokrotnie o Związku Gmin Dolnej Odry, do którego akces zgłosiło już ponad 20 gmin.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.12.2012