Gender Mobil

Projekt Gender & Diversity "Gender Mobil" - Niemiecko-polskie spotkanie młodzieży

Reise im "Gender Mobil" entlang der deutsch-polnischen Grenze

Tylko rzadko warunki życia i pracy, wyzwania, przejmowane role i osiągniecia kobiet żyjących na obszarach wiejskich są w centrum zainteresowania opinii publicznej.
A czy wiemy jaka jest sytuacja kobiet żyąacych na obszarach wiejskich w polsko-niemieckim regionie przygranicznym?

Niemiecko-polskie spotkanie młodzieży w projekcie Gender & Diversity "Gender Mobil"
dotyczące tematu "Gender* i życie na obszarach wiejskich"

Dworek w Raminie i na pograniczu, Termin od 21 -30. wrzesnia 2012
młodzież i studenci w wieku od 18 do 26 lat mieszka w Niemczech lub w Polsce

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.07.2012
Event: 21.09.2012 - 19:00 - 21.09.2012 - 19:00