Skansen w Poczdamie

Joachim Trenkner: Dopiero w 2009 r. Brandenburgia powołała pełnomocnika, badającego związki między politykami a Stasi. W innych wschodnich landach taki urząd powołano zaraz po zjednoczeniu. Czy po 20 latach możliwe jest naprawienie tych błędów?
Jochen Staadt: Pierwszym premierem landu był Manfred Stolpe, rządził aż 12 lat, od roku 1990 do 2002. Z tym premierem Brandenburgia miała kiepskie szanse na stworzenie lokalnych standardów, jeśli chodzi o stosunek do NRD-owskiej przeszłości. Przed 1989 r. Stolpe odgrywał kluczową rolę w Kościele ewangelickim w NRD, w latach 80. był jedną z jego najważniejszych postaci. W tej roli utrzymywał służbowe relacje ze Służbą Bezpieczeństwa NRD, które miały jednak wątpliwy charakter.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/31,0,53282,skansen_wpoczdamie,artyku...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.09.2010