Zmiany na naszych oczach

O tym, co do tej pory udało się, a co nie we wspólnych projektach polsko-niemieckich na pograniczu, rozmawiano od 29 września do 3 października na konferencji w Bielinie (gm. Moryń). Organizatorem było Niemieckie Stowarzyszenie Edukacji Politycznej (Deutsche Vereinigung für Politische Bildung) - oddział w Hesji. Koordynatorem był Przemysław Konopka. Podsumowania minionego 20-lecia na pograniczu dokonali dwaj publicyści - znawcy tej tematyki: Dietrich Schröder z "Märkische Oderzeitung" i Bogdan Twardochleb z "Kuriera Szczecińskiego". Podkreślali ogromne zmiany, jakie zaszły tu w ostatnich dwóch dekadach. Uczestnicy z Hesji mieli okazję z bliska zobaczyć przejawy transgranicznej współpracy, m.in. w: Schwedt, Chojnie, Zatoni Dolnej, Gryfinie, Szczecinie, Słubicach, Frankfurcie n. Odrą.
Drugiego dnia o różnorodnych efektach rocznej działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita w Chojnie mówił jego prezes Paweł Migdalski.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-40&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.10.2010