Może powstać wspólna wiza białorusko-rosyjska

Wspólna wiza dla obcokrajowców miałaby obowiązywać w ramach powołanego w 1999 r. Związku Białorusi i Rosji (ZBiR). - Sytuacja jest absurdalna. Mamy bezwizowy ruch pomiędzy naszymi krajami, a wspólnej polityki wizowej nie mamy - mówi gen. Igar Raczkowski, szef białoruskich służb pogranicznych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,8701401,Moze_powstac_wspolna_wiza...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.11.2010