Będzie więcej kobiet w polityce

Nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, żeby została zarejestrowana - zdecydowali posłowie. - To mały krok w dobrą stronę. Ale będziemy dążyły do tego, żeby ta ustawa została znowelizowana - powiedziała Magdalena Środa ze stowarzyszenia Kongres Kobiet.
Projekt ustawy - pierwotnie wprowadzającej parytety, czyli równy udział kobiet i mężczyzn, na listach wyborczych - był obywatelską inicjatywą zgłoszoną przez Kongres Kobiet. W toku prac parlamentarnych przyjęto poprawkę zamieniającą parytet na 35-procentową kwotę.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8761033,Bedzie_wiecej_kobiet_w_po...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.12.2010