Narkotyki. Mniej represji, dość przesądów!

O nowelizację ustawy antynarkotykowej, w tym uchwalenie art. 62a umożliwiającego odstąpienie od "karania za posiadanie" apeluje 44 sygnatariuszy, m.in.: Balicki, Baumann, Bortnowska, Janion, Kwaśniewski
List otwarty w sprawie zmian w polskiej polityce narkotykowej
Prawo należy tworzyć racjonalnie - w oparciu o wiedzę naukową, a nie stereotypy, o doświadczenie praktyczne, a nie mitologię. Nadmierna represja nie tylko nie sprzyja rozwiązywaniu problemów społecznych, ale często je nasila. Sztucznie podtrzymuje lęki opinii publicznej i wzmacnia szkodliwe przesądy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8813159,Narkotyki__Mniej_represji...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.12.2010