Prześladowania na Białorusi

Rewizje i zatrzymania organizatorów akcji solidarnościowych z uwięzionymi 19 grudnia to dziś na Białorusi chleb powszedni. Aresztowani odpowiadają strajkami głodowymi w więzieniach.
Milicja zatrzymała wczoraj Michała Paszkiewicza, męża zaufania kandydata na prezydenta Uładzimira Niaklajeua. Paszkiewicz jest oskarżony o udział w wiecach, ale nie chodzi o powyborczy protest 19 grudnia, lecz o akcje solidarnościowe z więzionymi opozycjonistami, które niemal codziennie odbywały się w Mińsku.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,8873331,Przesladowania_na_Bialoru...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.12.2010