Łukaszenka znalazł kolejny cel

Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka chce zamknąć usta obrońcom praw człowieka i adwokatom - poprzez rewizje, zwolnienia z pracy i pogróżki
W środę KGB wpadło do siedziby białoruskiego oddziału Komitetu Helsińskiego w Mińsku oraz do domu jego szefa Alega Gułaka. Rewizja i konfiskata dwóch komputerów odbyła się w ramach dochodzenia w sprawie zamieszek, jakie miały miejsce 19 grudnia po zakończeniu sfałszowanych wyborów prezydenckich.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,8913245,Lukaszenka_znalazl_kolejn...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.01.2011