Greenpoint zatwierdza rezolucję przeciw "polskim obozom"

Po raz pierwszy rada mieszkańców dzielnic, a przy tym instytucja niepolonijna podjęła rezolucję przeciw nazywaniu hitlerowskich obozów koncentracyjnych "polskimi".
Z inicjatywą, która ma na celu zaprzestanie używania sformułowań obrażających Polaków i zniekształcających prawdę historyczną wystąpiła 50-osobowa Rada Mieszkańców Nr 1 reprezentująca dzielnice Greenpoint i Williamsburg. Zasiada w niej trzech Polaków, a także Latynosi, Włosi oraz ortodoksyjni Żydzi.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,8940643,Greenpoint_zatwierdza_rez...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.01.2011