Fundacja Helsińska: Nie naciskać na media

Fundacja Helsińska w liście do premiera apeluje o odpolitycznienie mediów publicznych. Jest zaniepokojona naciskami na dziennikarzy. Powodem listu jest próba wymuszenia przez szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego na dziennikarzu PAP rezygnacji z zadania premierowi w Jerozolimie pytania w sprawie reprywatyzacji mienia żydowskiego w Polsce.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,9180867,Fundacja_Helsinska__Nie_n...
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.03.2011