Nie nasz Kerski

Zgódźmy się: wysyłając list ze zgłoszeniem na dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności z poczty niemieckiej Basil Kerski, urodzony w Gdańsku, obecnie zamieszkały w Berlinie redaktor naczelny polsko-niemieckiego czasopisma „Dialog”, ujawnił, o co tak naprawdę mu chodzi i czyją rację stanu prezentuje.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/0,60778,nie_nasz_kerski,komentarz.ht...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.03.2011