Prezes z Barlinka

Zygmunt Siarkiewicz, burmistrz Barlinka, jednym głosem wygrał wybory na prezesa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Z przegraną musiał się pogodzić Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest największym komunalnym stowarzyszeniem na Pomorzu Zachodnim. Jego członkami jest 114 gmin i powiatów z regionu. Euroregion Pomerania stoi jeszcze jednym przed wyborem - nowego prezydenta. W środę delegaci wyłonili sześciu przedstawicieli, którzy razem z innymi sześcioma osobami, które wskaże szczecińska Rada Miasta, wybiorą prezydenta Euroregionu po stronie polskiej. Swoich prezydentów mają także Niemcy i Szwedzi. Dyrektorem biura Euroregionu Pomerania w Szczecinie jest Paweł Bartnik.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Region/Mysliborz/Prezes-z...
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.04.2011